Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej uzyskało uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji PCA do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych:

Uzyskany certyfikat oznaczony logiem PCA oraz zabezpieczony hologramem spełnia wymagania stawiane dokumentom, umożliwiającym wpis na listę ministerialną rzeczoznawców samochodowych.

Wstawiony zostanie wzór certyfikatu

Obszary certyfikacji ustawowej (wymagane prawo jazdy kategorii A + C):
A    Technika samochodowa
B    Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych
C    Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych