Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej uzyskało uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji PCA do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych już 22.04.2016 roku: Akredytacja AC 189

Uzyskany certyfikat oznaczony logiem PCA oraz zabezpieczony hologramem spełnia wymagania stawiane dokumentom, umożliwiającym wpis na listę ministerialną rzeczoznawców samochodowych.

Obszary certyfikacji ustawowej (wymagane prawo jazdy kategorii A + C):
A Technika samochodowa
B Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych
C Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
D Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach i urządzeniach w tym elektroniczny dowód - informacje zapisane w sterownikach

 

Obszary certyfikacji statutowej (wymagane prawo jazdy kategorii B):

7.    Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego
              7.2.    Pojazdy samochodowe
              7.5.    Sprzęt specjalny
10.  Obiekty zaplecza technicznego transportu
14.  Bezpieczeństwo ruchu
              14.2. Drogowego
15.  Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach i urządzeniach