Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej uzyskało uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji PCA do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych już 22.04.2016 roku:

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY
Nr AC 189

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie 6 z 30.03.2020


Rzeczoznawcy samochodowi

Kategorie certyfikacyjne osób

Nazwa lub akronim programu certyfikacji

Rzeczoznawcy samochodowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 79a

Program certyfikacji nr 01 (kompetencja „A”)
Technika samochodowa
wyd. IV z dnia 06.11.2019 r.

Rzeczoznawcy samochodowi wykonujący czynności związane
z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone
w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym:

- ekspertyzy/opinie w zakresie techniki pojazdowej;

- ekspertyzy/opinie w zakresie ruchu drogowego
i rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych;

- wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów;

- ekspertyzy/opinie w zakresie elektroniki
i elektrotechniki pojazdowej.

Program certyfikacji nr 01 (kompetencja „A”)
Technika samochodowa
wyd. IV z dnia 06.11.2019 r.

Program certyfikacji nr 02 (kompetencja „B”)
Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych
wyd. IV z dnia 06.11.2019 r.

Program certyfikacji nr 03 (kompetencja „C”)
Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
wyd. IV z dnia 06.11.2019 r.

Program certyfikacji nr 04 (kompetencja „D”)
Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach i urządzeniach w tym elektroniczny dowód – informacje zapisane w sterownikach
wyd. III z dnia 06.02.2020 r.

Uzyskany certyfikat oznaczony logiem PCA oraz zabezpieczony hologramem spełnia wymagania stawiane dokumentom, umożliwiającym wpis na listę ministerialną rzeczoznawców samochodowych.

Obszary certyfikacji ustawowej (wymagane prawo jazdy kategorii A + C):
A Technika samochodowa
B Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych
C Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
D Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach i urządzeniach w tym elektroniczny dowód - informacje zapisane w sterownikach