Opłaty

  • Opłaty za certyfikację uiszcza wnioskujący o certyfikat kompetencji.
  • Wnioskujący może wskazać organizację lub osoby, która przejmie zobowiązanie finansowe wobec KCRS SITKR. KCRS SITKR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wzajemne zobowiązania miedzy wnioskującym a organizacją lub osobą przejmującą zobowiązanie finansowe.
  • Wysokość opłat za certyfikację rzeczoznawców samochodowych zawarta jest w cenniku opłat.
  • Opłaty pobierane są za cały proces certyfikacji. Istnieje możliwość dokonywania wpłat za poszczególne etapy, po uzgodnieniu z Prezesem KCRS SITKR.
    Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.