Prawa wnioskującego

 • Odwołanie się od decyzji w sprawie certyfikacji
 • Złożenie skargi
 • Dostęp do następujących informacji:
  • Polityki jakości jednostki certyfikującej
  • zakresów programów certyfikacji
  • ogólnego opisu procesu certyfikacji
  • aktualnych i wszystkich warunków (w tym warunków wstępnych) programów certyfikacji
  • postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu odwołań
  • postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu skarg
 • Dostęp do bezpłatnej wersji elektronicznej wszystkich niezbędnych druków i wniosków.