Kompetencje rzeczoznawcy samochodowego

I - Technika samochodowa

Identyfikacja czynności dla rzeczoznawców samochodowych wynikające z przepisów ustaw:

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami

a) Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, (w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona) powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej,

b) W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

c) Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

d) Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: m.in. posiada dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, (posiada pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia), wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

1. Identyfikacja pojazdów, (marka, typ, rodzaj pojazdu, rok produkcji, kolor nadwozia, typ lakieru oraz wyposażenie dodatkowe.)

2. Określanie autentyczności (numeru identyfikacyjnego pojazdu, tabliczek znamionowych, oryginalności podzespołów i części)

3. Ocena stanu technicznego pojazdu, (również po naprawach) nadwozia oraz elementów jego wyposażenia, silnika i jego zespołów, układów: kierowniczego, hamulcowego, napędowego, wydechowego, zawieszenia przedniego i tylnego, instalacji elektrycznej w tym oświetlenia oraz modułów elektronicznych, instalacji światłowodowej, ogumienia, oraz wyposażenia dodatkowego (np. fotelik dla dziecka, hak holowniczy, przedni układ zabezpieczający).

3.1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego pojazdu z wymaganiami właściwych warunków technicznych (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia) wraz z późniejszymi zmianami.

3.2 Ustalenie zgodności użytkowania pojazdu  z założeniami homologacyjnymi producenta pojazdu oraz homologacji części,  podzespołów  i wyposażenia (reflektory, foteliki dziecięce itp.). Znajomość regulacji prawnych w zakresie homologacji

4. Diagnostyka oraz przeprowadzanie badań

4.1. Diagnostyka komputerowa 

4.2. Diagnostyka elementów i podzespołów elektronicznych

4.2.1. Szyna CAN

4.2.2. Światłowody

4.3. Diagnostyka poszczególnych układów pojazdu

4.3.1.   układ hamulcowy

4.3.2.   układ kierowniczy

4.3.3.   układ napędowy

4.3.4.   układ wydechowy

4.3.5.   silnik i jego zespoły

4.3.6.   osprzętu silnika

4.3.7.   zawieszenie 

4.3.8.   układ jezdny

4.3.9.   wyposażenia dodatkowe

4.3.10. oświetlenie zewnętrzne pojazdu

4.3.11. Układ elektryczny łącznie z akumulatorem

4.3.12. Układ pneumatyczny

4.3.13. Układ hydrauliczny

4.3.14. układ chłodzenia

4.3.15. systemy bezpieczeństwa (czynne i bierne)

4.3.16. systemy komfortu

4.3.17. systemy, bądź elementy zabezpieczające przed kradzieżą.

4.3.18. systemy, bądź elementy zabezpieczające przed oszustwem użytkownika (tachografy, GPS, systemy czarnych skrzynek itp.)

4.5. Badanie układów zasilania

4.5.1. LPG

4.5.2. CNG

4.5.3. Olej napędowy

4.5.4. Benzyna

4.5.5. Olej rzepakowy i inne paliwa ekologiczne

4.6.. Badanie emisji spalin

4.7. Badania zużycia paliwa               

4.8. Badanie powłok lakierniczych

4.9. Badanie emisji hałasu.

4.10. Badanie odkształceń i zmian konstrukcyjnych nadwozia.

 

II – Ruch drogowy, w tym rekonstrukcja zdarzeń drogowych

1. Zasady ruchu drogowego na podstawie  krajowych aktów prawnych dotyczących pojazdów i ruchu drogowego 

2. Prawa fizyki związane z ruchem oraz teoria ruchu pojazdów

3. Organizacja ruchu drogowego i bezpieczeństwa jego użytkowników.

4. Sposób działania i skutki działania  systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego.

5. Energochłonność i zasady odkształceń pojazdów.

6. Rekonstrukcja zdarzeń drogowych na podstawie:

a) zaistniałych uszkodzeń pojazdów.

b) obrażeń ciała jakie odniósł użytkownik drogi

c) pozostawionych śladów na miejscu zdarzenia

d) zeznań świadków

7. Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

8. Przystawanie geometryczne w odwzorowaniu uszkodzeń powstałych w wypadku drogowym.

9. Dokumentowanie zdarzeń drogowych przy wykorzystaniu fotogrametrii.

10. Metodologia sporządzania opinii rzeczoznawcy na temat zaistniałego zdarzenia drogowego.

11. Tachografy, czarne skrzynki, kamery samochodowe z rejestracją obrazu, lokalizatory GPS, system eCall, ich charakterystyka i wpływ na analizę zdarzeń drogowych

12. Specyfika analizy powypadkowej z udziałem pojazdów specjalnych, w tym jednośladowych

 

III – Wycena wartości oraz koszty i jakość napraw pojazdów

1. Określenie wartości pojazdu.

1.1.Wartość pojazdu: wartość bazowa, rzeczywista, celna, rynkowa.

1.2.Wartość pojazdu z uwzględnieniem wskaźników wartości.

1.3.Wartość pojazdu po szkodzie (przed naprawą)

1.4.Programy komputerowe do wyliczania wartości rynkowej pojazdu.

2. Wycena kosztów naprawy, pojazdu:

• umożliwiającej jego rejestrację w kraju

• powypadkowych lub uszkodzonych w wyniku kolizji

• poddanych siłom natury (powodzie, huragany, pożar itp.)

• po kradzieżowe

2.1. Wycena kosztów modernizacji/dostosowania pojazdu umożliwiającego jego rejestrację lub zmianę przeznaczenia.

3. Ocena jakości 

3.1 naprawy

• blacharskie;

• lakiernicze

• mechaniczne

• elektrotechniczne

        3.2. zgodności naprawy z technologią producenta pojazdu lub producenta części zamiennych

4. Dokumentowanie uszkodzeń pojazdu

- zlecenie wykonania oceny;

- kolejność opisu uszkodzeń i przypisanie ich do zakresu zlecenia;

- dokumentacja fotograficzna, również z wymiarowaniem szkody;

- dokumentacja pomiarowa (np. płyta podłogowa);

- opis uszkodzenia;

- dokumentowanie uszkodzeń wykazywanych tylko podczas diagnostyki      

   komputerowej.

5. Sporządzanie kosztorysów napraw w systemie AUDATEX, EUROTAX, INFO-EKSPERT.

6. Weryfikacja kosztorysów napraw pojazdów.

7. Określenie spadku wartości pojazdu w wyniku dokonanych napraw blacharsko/lakierniczych w stosunku do wartości bazowej.

 

IV      Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach  i urządzeniach w tym 

         Elektroniczny dowód - informacje zapisane w sterownikach

1. Identyfikacja elektronicznych systemów sterowania: ECU, PCM, EDC, SRS, ABS, ESP, ACC, BLIS, LDW, EBA, DAC, CMS, Komfort, Gateway, Centralna Elektryka, Elektronika czujników, elektronika kolumny kierowniczej, radar, klimatyzacja, zawieszenie, immobiliaizer, kamery, fotele, telefon, nawigacja i inne.

2. Ocena zgodności stanu technicznego pojazdu z warunkami technicznymi ustawy prawo o ruchu drogowym na podstawie  pobranych danych z elektronicznych systemów sterowania

3. Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne. Diagnostyka czujników silnika i nadwozia. Oscyloskop.  Diagnostyka elementów i podzespołów elektronicznych. Analiza odczytów danych elektronicznych

4. Technologia czarnej skrzynki. Obszar EDR (Event Data Recorder)

5. Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania. Wartości graniczne i wartości domyślne.

6. Sieci transmisji danych: CAN, LIN, FlexRay, Światłowody