Schemat procesu certyfikacji

  1. Informacja o procesie certyfikacji
  2. Złożenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentami i wniesienie opłaty
  3. Przegląd wniosku i dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym
  4. Rejestracja wniosku
  5. Wyznaczenie terminu egzaminu
  6. Przeprowadzenie egzaminu
  7. Decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia certyfikatu
  8. Nadzór nad certyfikowanym