Cennik

Opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawców samochodowych wynoszą:

  • 1275,- zł (brutto) dwa zakresy kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
  • 1575,- zł (brutto) trzy zakresy kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
  • 250,- zł - roczny nadzór nad certyfikatem.

Opłaty związane z procesem ponownej certyfikacji rzeczoznawców samochodowych wynoszą:

  • 720,- zł. (brutto) dwa zakresy kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
  • 780,- zł. (brutto) trzy zakresy kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
  • 450,- zł. (brutto) rozszerzenie o dodatkowy zakres kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
  • 250,- zł. (brutto) roczny nadzór nad certyfikatem.

Opłata związana z procesem ponownej certyfikacji ulega podwyższeniu o 250 zł w przypadku złożenia wniosku przez rzeczoznawcę w terminie krótszym niż 3 miesiące od daty upływu ważności certyfikatu.

  • 20,- zł (brutto) Komplet druków (wersja papierowa)

KCRS SITKR zastrzega możliwość zmiany cen. Wpłata na konto:

SITK RP O/Radom PEKAO S.A.
O/Radom 58 1240 5703 1111 0000 4899 3816
ze stosownym dopiskiem w zależności od tytutu wptaty:
proc. cert. / nadzor. / proc. pon. cert, nr
Imię i nazwisko nr pesel