Władze

Prezes Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych
Dr inż. Miłosz Marczak

Wiceprezes Prezes Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych
Dr inż. Sławomir Olszowski

Sekretarz Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych
mgr Marek Szeliga

Skarbnik Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych
mgr Ewa Winek-Drobiecka