Rejestr wydanych certyfikatów dla personelu

Na podstawie decyzji TE.438.17.2017/KR Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 25 ust. 8, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), jednostka SITK RP Radom została wpisana do rejestru jednostek oceniających personel.

Na podstawie wymagań Art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:

Jednostka certyfikująca personel (UDT) wykonuje czynności wynikające z przepisów rozporządzenia (UE) 2015/2067, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia (UE) 2015/2066 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008, w tym tworzy, prowadzi i udostępnia na swojej stronie internetowej rejestr wydanych certyfikatów dla personelu.

 

L.p. Imię i Nazwisko Data Egzaminu Wyniki
1 Tomasz Czarnota 24.11.2023 P
2 Krzysztof Wilk 24.11.2023 P
3 Łukasz Klein 24.11.2023 P
4 Dawid Morokiszka 24.11.2023 P
5 Damian Hereta 24.11.2023 P
6 Robert Pałczyński 24.11.2023 P
7 Grzegorz Wojtanowicz 24.11.2023 P
8 Tomasz Malesa 24.11.2023 P
9 Michał Chmielewski 24.11.2023 P
10 Radosław Gawryszczak 24.11.2023 P
11 Grzegorz Wieczorek 24.11.2023 P
12 Piotr Pachocki 24.11.2023 P
13 Grzegorz Kudyba 27.10.2023 P
14 Tomasz Osowski 27.10.2023 P
15 Paweł Andzielewski 27.10.2023 P
16 Marcin Jahnke 27.10.2023 P
17 Piotr Szyszko 22.09.2023 P
18 Krzysztof Trypuć 22.09.2023 P
19 Mariusz Falkowski 22.09.2023 P
20 Jakub Bogusz 22.09.2023 P
21 Kamil Pielacha 22.09.2023 P
22 Michał Aleksiejuk 22.09.2023 P
23 Hubert Żarski 22.09.2023 P
24 Szymon Sawko 22.09.2023 P
25 Damian Rudnicki 22.09.2023 P
26 Tomasz Tiszuk 22.09.2023 P
27 Dominika Grodkowska 30.06.2023 P
28 Filip Szczygieł 30.06.2023 P
29 Marcin Banasik 30.06.2023 P
30 Szymon Wasik 30.06.2023 P
31 Marek Szkopiński 30.06.2023 P
32 Arkadiusz Warzecha 30.06.2023 P
33 Łukasz Dzióbek 31.05.2023 P
34 Artur Schubert 31.05.2023 P
35 Bartłomiej Krenc 31.05.2023 P
36 Arkadiusz Kosmala 31.05.2023 P
37 Adam Michał Kasprzyk 31.05.2023 P
38 Michał Tamborski 31.05.2023 P
39 Robert Sikora 31.05.2023 P
40 Jędrzej Sieracki 31.05.2023 P
41 Hubert Sokoliński 31.05.2023 P
42 Błażej Bednarski 31.05.2023 P
43 Marcel Latecki 12.05.2023 P
44 Paweł Karwaciński 12.05.2023 P
45 Łukasz Zaborowski 12.05.2023 P
46 Daniel Kowalski 12.05.2023 P
47 Dawid Gorzel 12.05.2023 P
48 Szymon Żochowski 31.03.2023 P
49 Katarzyna Wasikowska 31.03.2023 P
50 Marcin Miernicki 31.03.2023 P
51 Klaudia Materska 31.03.2023 P
52 Zofia Kruszewska 31.03.2023 P
53 Przemysław Kierszak 31.03.2023 P
54 Izabela Kierczuk 31.03.2023 P
55 Klara Gumienik 31.03.2023 P
56 Izabela Gontarczyk 31.03.2023 P
57 Maciej Goller 31.03.2023 P
58 Dominika Chodowiec 31.03.2023 P
59 Maciej Lemieszek 24.03.2023 P
60 Sławomir Krystosiak 24.03.2023 P
61 Karol Rolnik 24.03.2023 P
62 Bartosz Krzyżanowski 24.03.2023 P
63 Marcin Ślęzak 24.03.2023 P
64 Arkadiusz Sitkiewicz 24.03.2023 P
65 Robert Górniak 24.03.2023 P
66 Jakub Rywacki 18.12.2022 P
67 Marcin Pudłowski 18.12.2022 P
68 Grzegorz Wojciechowski 18.12.2022 P
69 Sebastian Chołuj 30.11.2022 P
70 Maciej Starzec 30.11.2022 P
71 Hubert Ładziak 30.11.2022 P
72 Daniel Wielądek 30.11.2022 P
73 Mateusz Wesołowski 30.11.2022 P
74 Adrian Marczewski 30.11.2022 P
75 Piotr Seweryn 30.11.2022 P
76 Jacek Sajewicz 30.11.2022 P
77 Jan Szadziński 23.11.2022 P
78 Damian Piątkowski 23.11.2022 P
79 Bartosz Gałka 23.11.2022 P
80 Damian Kosielski 23.11.2022 P
81 Piotr Salomon 23.11.2022 P
82 Łukasz Bujak 23.11.2022 P
83 Waldemar Przywecki 23.11.2022 P
84 Artur Tylicki 23.11.2022 P
85 Damian Rendzikowski 23.11.2022 P
86 Marek Kisio 28.10.2022 P
87 Jerzy Michałowski 28.10.2022 P
88 Olga Zeganek 28.10.2022 P
89 Kamil Dalecki 28.10.2022 P
90 Wojciech Hryniewicki 28.10.2022 P
91 Grzegorz Adwent 28.10.2022 P
92 Grzegorz Wójcik 28.10.2022 P
93 Wojciech Drzazga 28.10.2022 P
94 Bartosz Kamiński 18.10.2022 P
95 Bartosz Chmielewski 18.10.2022 P
96 Piotr Rogalski 18.10.2022 P
97 Jakub Konrad Rysztof 18.10.2022 P
98 Piotr Wasik 18.10.2022 P
99 Piotr Stępniak 18.10.2022 P
100 Dariusz Gajewski 30.09.2022 P
101 Jakub Strawa 30.09.2022 P
102 Robert Prajsnar 30.09.2022 P
103 Mariusz Hott 30.09.2022 P
104 Paweł Lisowski 30.09.2022 P
105 Andrzej Małecki 30.09.2022 P
106 Grzegorz Wiśniewski 30.09.2022 P
107 Andrii Iliv 30.09.2022 P
108 Patrycja Szemraj 30.09.2022 P
109 Mateusz Guzik 30.09.2022 P
110 Mateusz Mróz 30.09.2022 P
111 Wojciech Mendyk 28.09.2022 P
112 Ernest Konieczka 28.09.2022 P
113 Radosław Smuga 28.09.2022 P
114 Hubert Dzierzba 28.09.2022 P
115 Mateusz Kucharski 28.09.2022 P
116 Przemysław Ciesielski 28.09.2022 P
117 Łukasz Błażejewski 28.09.2022 P
118 Radosław Dołba 26.08.2022 P
119 Bartłomiej Machałek 26.08.2022 P
120 Dariusz Pomarański 26.08.2022 P
121 Paweł Adamczuk 26.08.2022 P
122 Wijciech Czusz 26.08.2022 P
123 Grzegorz Kupiec 26.08.2022 P
124 Paweł Łachowki 06.07.2022 P
125 Łukasz Stanejko 06.07.2022 P
126 Kacper Kowalczyk 06.07.2022 P
127 Ernest Płokita 06.07.2022 P
128 Sylwia Kacprzak 06.07.2022 P
129 Patrycja Buczek 06.07.2022 P
130 Kamil Wojsa 07.06.2022 P
131 Bartłomiej Mazur 07.06.2022 P
132 Artur Nowacki 07.06.2022 P
133 Mateusz Michał Gromek 07.06.2022 P
134 Karol Sikora 07.06.2022 P
135 Kamil Chruśniak 07.06.2022 P
136 Piotr Smardzewski 20.04.2022 P
137 Grzegorz Chodelski 20.04.2022 P
138 Andrzej Szczepański 25.02.2022 P
139 Tomasz Konka 25.02.2022 P
140 Adrian Sakowicz 25.02.2022 P
141 Krzysztof Mazur 25.02.2022 P
142 Kamil Krzeczkowski 25.02.2022 P
143 Kamil Słyk 18.01.2022 P
144 Kamil Grabalski 18.01.2022 P
145 Dominik Krawczyk 18.01.2022 P
146 Karol Kustra 03.11.2021 P
147 Grzegorz Toczyński 03.11.2021 P
148 Adrian Koper 03.11.2021 P
149 Marcin Drewniok 15.10.2021 P
150 Robert Marschollek 15.10.2021 P
151 Mateusz Rusin 15.10.2021 P
152 Wojciech Judziński 15.10.2021 P
153 Michał Dera 15.10.2021 P
154 Robert Rodzicz 15.10.2021 P
155 Piotr Kusek 15.10.2021 P
156 Mariusz Jaraszek 15.10.2021 P
157 Arkadiusz Mikulski 15.10.2021 P
158 Andrzej Rutkowski 15.10.2021 P
159 Adrian Tyma 08.10.2021 P
160 Jacek Świerczyński 08.10.2021 P
161 Piotr Bramer 08.10.2021 P
162 Michał Boczarski 08.10.2021 P
163 Rafał Lewandowski 08.10.2021 P
164 Piotr Ernest 08.10.2021 P
165 Marcin Szostak 08.10.2021 P
166 Marek Dąbek 08.10.2021 P
167 Rafał Kopczyński 08.10.2021 P
168 Miłosz Kukawka 08.10.2021 P
169 Dariusz Grzeszczuk 08.10.2021 P
170 Jacek Litteck 08.10.2021 P
171 Mateusz Lis 14.09.2021 P
172 Piotr Zarzycki 14.09.2021 P
173 Piotr Lachman 14.09.2021 P
174 Piotr Świeczak 14.09.2021 P
175 Krystian Marczewski 14.09.2021 P
176 Michał Kosiński 14.09.2021 P
177 Tomasz Olszowski 09.08.2021 P
178 Krzysztof Rzeszut 09.08.2021 P
179 Ihor Shvets 09.08.2021 P
180 Rafał Zawodnik 09.08.2021 P
181 Aleksander Czesław Buczyński 09.08.2021 P
182 Karol Olszowski 09.08.2021 P
183 Piotr Prokop 29.07.2021 P
184 Mateusz Płokita 29.07.2021 P
185 Kamil Tarabasz 29.07.2021 P
186 Piotr Wróbel 29.07.2021 P
187 Przemysław Stolarz 29.07.2021 P
188 Mirosław Nowocień 28.05.2021 P
189 Szymon Wierzchoń 28.05.2021 P
190 Michał Sidor 28.05.2021 P
191 Marek Grzesiak 28.05.2021 P
192 Grzegorz Dąbek 28.05.2021 P
193 Kamil Nogaj 28.05.2021 P
194 Błażej Skwara 09.04.2021 P
195 Bartłomiej Paluch 09.04.2021 P
196 Mirosław Natkaniec 09.04.2021 P
197 Tomasz Szczygieł 09.04.2021 P
198 Łukasz Makowski 24.03.2021 P
199 Krystian Pisarek 24.03.2021 P
200 Tomasz Mikulski 24.03.2021 P
201 Mateusz Gabryelczyk 24.03.2021 P
202 Janusz Mazurkiewicz 24.03.2021 P
203 Krzysztof Stachura 24.03.2021 P
204 Karol Kostrzewski 22.01.2021 P
205 Arkadiusz Gawron 22.01.2021 P
206 Łukasz Kurzeja 22.01.2021 P
207 Marek Rudzki 22.01.2021 P
208 Krzysztof Pułka 22.01.2021 P
209 Tomasz Muraszko 22.01.2021 P
210 Sebastian Duda 22.01.2021 P
211 Karol Czerwiński 22.01.2021 P
212 Zbigniew Mroczek 22.01.2021 P
213 Dominik Kicior 16.12.2020 P
214 Karol Kądziela 16.12.2020 P
215 Mariusz Pawłowski 16.12.2020 P
216 Rafał Berliński  16.12.2020 P
217 Albert Berliński 16.12.2020 P
218 Robert Prygiel 16.12.2020 P
219 Jacek Pytlarz 16.12.2020 P
220 Dariusz Falkiewicz 16.12.2020 P
221 Wojciech Pawłowski 11.12.2020 P
222 Mariusz Sawicki 11.12.2020 P
223 Albert Nowocin 11.12.2020 P
224 Marcin Kanigowski 11.12.2020 P
225 Marcin Fijałkowski 11.12.2020 P
226 Marcin Markiewicz 11.12.2020 P
227 Łukasz Kalinowski 27.11.2020 P
228 Piotr Koter 27.11.2020 P
229 Mateusz Sikora 27.11.2020 P
230 Dawid Naroszewicz 27.11.2020 P
231 Patryk Federowicz 27.11.2020 P
232 Marcin Jageiłło 27.11.2020 P
233 Damian Borowiec 27.11.2020 P
234 Sebastian Pawlak 27.11.2020 P
235 Sebastian Czyż 27.11.2020 P
236 Mateusz Szewczyk 27.11.2020 P
237 Tomasz Jankowski 27.11.2020 P
238 Piotr Zdziechowicz 27.11.2020 P
239 Marcin Goździk 13.11.2020 P
240 Piotr Bukowski 13.11.2020 P
241 Kamil Madej 13.11.2020 P
242 Paweł Błaziński 13.11.2020 P
243 Kamil Barzał 13.11.2020 P
244 Paweł Caban 13.11.2020 P
245 Wojciech Staszowski 10.11.2020 P
246 Mateusz Konarski 10.11.2020 P
247 Marcin Bańka 10.11.2020 P
248 Karol Buchnat 10.11.2020 P
249 Waldemar Trzeciak 10.11.2020 P
250 Paweł Szabelski 10.11.2020 P
251 Adam Nadworski 10.11.2020 P
252 Marcin Jankowski 10.11.2020 P
253 Marek Pasternak 10.11.2020 P
254 Andrzej Wysmulski 10.11.2020 P
255 Marek Witek 10.11.2020 P
256 Andrzej Szubryt 10.11.2020 P
257 Przemysław Nowaczyk 28.10.2020 P
258 Karol Kulczyński 28.10.2020 P
259 Piotr Zduniak 28.10.2020 P
260 Szymon Całusiński 28.10.2020 P
261 Stefan Modzelewski 28.10.2020 P
262 Krzysztof Kucharczyk 28.10.2020 P
263 Grzegorz Piestrak 16.10.2020 P
264 Michał Wysocki 16.10.2020 P
265 Rafał Zbierski 16.10.2020 P
266 Piotr Wojtal 16.10.2020 P
267 Przemysław Więch 16.10.2020 P
268 Sławomir Tokarz 16.10.2020 P
269 Krzysztof Lewandowski 16.10.2020 P
270 Mariusz Kaniowski 16.10.2020 P
271 Bartłomiej Kalbarczyk 16.10.2020 P
272 Dawid Dykon 16.10.2020 P
273 Antoni Bryś 16.10.2020 P
274 Piotr Brzeski 02.10.2020 P
275 Tomasz Woziński 02.10.2020 P
276 Piotr Dąbrowski 02.10.2020 P
277 Wojciech Zawadzki 02.10.2020 P
278 Sebastian Łukowski 02.10.2020 P
279 Daniel Poręba 02.10.2020 P
280 Tomasz Napieralski 02.10.2020 P
281 Krzysztof Czyżewski 02.10.2020 P
282 Paweł Bykowski 02.10.2020 P
283 Leszek Kołpa 11.09.2020 P
284 Wojciech Pawłowski 11.09.2020 P
285 Tomasz Kwiatkowski 11.09.2020 P
286 Krzysztof Frączek 11.09.2020 P
287 Krzysztof Puławski 11.09.2020 P
288 Zbigniew Cywka 11.09.2020 P
289 Paweł Dwojak 11.09.2020 P
290 Przemysław Zawadzki 11.09.2020 P
291 Paweł Domański 03.09.2020 P
292 Rafał Sztompka 03.09.2020 P
293 Maciej Magala 03.09.2020 P
294 Tomasz Kargol 03.09.2020 P
295 Krzysztof Leśniarek 03.09.2020 P
296 Rafał Czupryński 03.09.2020 P
297 Tomasz Medyński 03.09.2020 P
298 Paweł Banaś 03.09.2020 P
299 Mateusz Adamiak 03.09.2020 P
300 Damian Tusień 03.09.2020 P
301 Bartłomiej Wilczyński 03.09.2020 P
302 Paweł Kubiak 03.09.2020 P
303 Kacper Kacprzak 27.05.2020 P
304 Sławomir Krakowiak 27.05.2020 P
305 Andrzej Boguszewski 27.05.2020 P
306 Katarzyna Podsiadły 27.05.2020 P
307 Sebastian Makowski 27.05.2020 P
308 Marcin Wojtaszczyk 27.05.2020 P
309 Piotr Penczek 27.05.2020 P
310 Jarosław Charliński 27.05.2020 P
311 Marcin Piskorz 18.02.2020 P
312 Mateusz Rysiewski 18.02.2020 P
313 Michał Pietrzyk 18.02.2020 P
314 Grzegorz Siczek 18.02.2020 P
315 Marcin Szymański 18.02.2020 P
316 Kamil Krawczyk 14.02.2020 P
317 Artur Skrzeczyński 14.02.2020 P
318 Jakub Lutostański 14.02.2020 P
319 Patryk Szyszka 14.02.2020 P
320 Paweł Haczyk 24.09.2019 P
321 Piotr Waniowski 26.11.2019 P
322 Sławomir Szewczyk 26.11.2019 P
323 Tomasz Trześniewski 24.09.2019 P
324 Jarosław Kościug 24.09.2019 P
325 Norbert Krieger 24.09.2019 P
326 Waldemar Ziemak 20.09.2019 P
327 Maciej Małkowski 20.09.2019 P
328 Maria Roguska 20.09.2019 P
329 Maciej Sala 20.09.2019 P
330 Mirosław Szponar 20.09.2019 P
331 Damian Tarka 13.04.2018 P
332 Andrzej Wlazło 13.04.2018 P
333 Arkadiusz Gadaszewski 13.04.2018 P
334 Paweł Siczek 13.04.2018 P
335 Dariusz Górski 13.04.2018 P
336 Krystian Łagowski 10.10.2017 P
337 Mariusz Fojt 10.10.2017 P
338 Radosław Turczyński 10.10.2017 P
339 Andrzej Grochecki 10.10.2017 P
340 Kazimierz Anielak 10.10.2017 P
341 Stanisław Podgórski 21.09.2017 P
342 Wojciech Gościnny 21.09.2017 P
343 Cezary Milewski 21.09.2017 P
344 Sławomir Pigiel 21.09.2017 P
345 Tomasz Czyżkowski 21.09.2017 P
346 Karol Szelczyński 21.09.2017 P
347 Marcin Karpiński 21.09.2017 P
348 Krzysztof Pipczyński 28.06.2017 P
349 Rafał Czarnecki 28.06.2017 P
350 Dawid Witkowski 28.06.2017 P
351 Łukasz Nowakowski 28.06.2017 P
352 Piotr Haczyk 19.05.2017 P
353 Michał Wawrzak 19.05.2017 P
354 Mirosław Stasicki 19.05.2017 P
355 Dominik Dudek 19.05.2017 P
356 Bartosz Klimek 19.05.2017 P